Disclaimer

Hoop-op-Geluk-logo-FC-1701

De op deze website getoonde informatie wordt door hsv Hoop Op Geluk met constante zorg en aandacht samengesteld. De door hsv Hoop Op Geluk verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Hsv Hoop Op Geluk kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Hsv Hoop Op Geluk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Hsv Hoop Op Geluk.
Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hsv Hoop Op Geluk gebruik worden gemaakt.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hsv Hoop Op Geluk, welke geen eigendom zijn van Hsv Hoop Op Geluk, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hsv Hoop Op Geluk. Hsv Hoop Op Geluk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Hsv Hoop Op Geluk worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.