Nachtvis vergunningen

Download nu de nachtvisvergunning van onze vereniging: toestemming nachtvissen 2024
Wij doen niet mee aan regeling voor het nachtvissen via de VISpas. De nachtvissticker kun je dus niet krijgen voor de viswateren waar onze vereniging het visrecht in heeft!
Dat betekent niet dat je niet zou mogen nachtvissen in de wateren van onze vereniging. In principe willen we nachtvissen in onze viswateren toestaan. Daarbij gelden wel enkele beperkingen: -Nachtvissen aan plas Watergoor is exclusief voorbehouden aan leden;
-Nachtvissen aan de Arkervaart is alleen toegestaan (aan beide zijden) op het traject buiten de bebouwde kom (dus niet bij de woonboten!);
-Nachtvissen aan de zeedijk op het traject tussen de monding van de Laak en de monding van de Schuitenbeek is toegestaan voor zover gevist wordt direct vanaf de zeedijk. Bij het vissen vanaf het strand Hulkesteijn en de dijk richting de Nijkerkersluis vist men in de federatief viswateren waar je wel over die sticker dient te beschikken.

Hieronder zie je een voorbeeld van de nachtvistoestemming van onze vereniging