Sanctiebeleid HOG

Sanctiebeleid hengelsportvereniging Hoop Op Geluk.

Het gebeurd nog wel eens dat vissers van onze hsv zich misdragen aan de waterkant. Dat kan op veel manieren, een paar voorbeelden: vissen met verboden aas of op vissoorten in de gesloten tijd, met drie hengels, zonder juiste papieren, zooi maken aan de waterkant, bedreigen van controleur(s), met de brommer om de plas rijden enz.

Bij constatering door het bevoegd gezag volgt meestal een bekeuring, als een controleur van ons het constateert kan dat (helaas) niet. Wat wij wel kunnen is iemand een schriftelijke waarschuwing geven met eventueel een schorsing van een bepaalde tijd of zelfs het ontzetten uit het lidmaatschap.

Voordat het bestuur een besluit neemt tot opzegging van, of ontzetting uit het lidmaatschap kan het bestuur het betrokken lid eerst schorsen voor een periode van maximaal drie maanden. Het betrokken lid ontvangt over zijn schorsing schriftelijk bericht waarin wordt vermeld: de periode gedurende welke hij is geschorst, de redenen die tot zijn schorsing hebben geleid en de mededeling dat het bestuur zal overgaan tot opzegging van zijn lidmaatschap of ontzetting uit zijn lidmaatschap wanneer het betrokken lid opnieuw in de fout gaat.
We kunnen ook gedurende die periode de Vispas van het lid vasthouden.

De afgelopen jaren hebben we meerdere keren per jaar een of meerdere leden geschorst, gelukkig hebben we hierna niet tot ontzetting uit het lidmaatschap over hoeven te gaan. Laten we dat zo houden.

 

HSV Hoop Op Geluk.