Controle & handhaving

In de huidige maatschappij is dierenwelzijn een issue waarbij sportvissen steeds meer ter discussie komt te staan.
Vaak is dit omdat de politiek en de maatschappij een eenzijdig beeld heeft over sportvissen.

Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig omgaan met de vis om verwondingen en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij.

Wetten en regels.

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen zoals de NVWA, Politie, Staatsbosbeheer en onze verenigingscontroleurs.

Alle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen kan u terug vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

 

boa_01

Bron: Sportvisserij Mid-West Nederland.

Viswateren.

Met de VISpas mag je in veel wateren in Nederland vissen. In de VISplanner (app) kun je zien waar je mag vissen en of er specifieke regels op dat water gelden. In de Visplanner staan tevens de gedragsregels waar iedere sportvisser zich aan dient te houden.

 

Boete bedragen 2024

De boetebedragen voor 2024  De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven.

In dit bericht lees je enkele veel voorkomende overtredingen en bijhorende boetebedragen.

• Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: € 150,-
• Geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels: € 330,-
• Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: € 100,-
• Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: € 100,-
• Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet: € 300,-
• In de gesloten tijd vissen met verboden aas: € 100,-
• Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: € 100,-
• Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: € 150,-
• Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: € 100,-
• 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: € 100,-
• Meer dan 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: € 100,-
• Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: € 300,-
• Vissen met een levende aasvis: € 410,-
• Ondermaatse vis voorhanden hebben: € 150,-
• Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: € 150,-

Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:

• Valse persoonsgegevens opgeven: € 410,-
• Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: € 100,-
• Verboden toegang voor onbevoegden: € 100,-
• Handelen in strijd met toegangsbepaling: € 100,-
• Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: € 150,-
• Afval achterlaten in openbare ruimte: € 150,-
• Wildplassen of -poepen: € 150,-
• In de openlucht vuur stoken: € 300,-
• Wildkamperen: € 150,-

Bovenop de vermelde boetebedragen komen nog € 9,- administratiekosten. De opbrengsten van de boetebedragen vloeien rechtstreeks naar de staatskas.

Meldpunt visstroperij.

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van een goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.

Visstroperij moet daarom gestopt worden!
Er is sprake van stroperij als er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen enzovoort) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wat te doen in geval van visstroperij?

In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen:
tel 0251 – 31 88 82. Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA’s en/of het Meldpunt Visstroperij.