Controle & handhaving

In de huidige maatschappij is dierenwelzijn een issue waarbij sportvissen steeds meer ter discussie komt te staan.
Vaak is dit omdat de politiek en de maatschappij een eenzijdig beeld heeft over sportvissen.

Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig omgaan met de vis om verwondingen en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij.

Wetten en regels.

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen zoals de NVWA, Politie, Staatsbosbeheer en onze verenigingscontroleurs.

Alle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen kan u terug vinden op de website van Sportvisserij Nederland.

 

boa_01

Bron: Sportvisserij Mid-West Nederland.

vispas 2020

Viswateren.

Met de VISpas mag je in veel wateren in Nederland vissen. In de VISplanner (app) kun je zien waar je mag vissen en of er specifieke regels op dat water gelden. In de Visplanner staan tevens de gedragsregels waar iedere sportvisser zich aan dient te houden.

 

Boete bedragen 2020

De boetebedragen voor 2020 zijn bekend. De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven.
Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met 10 euro verhoogd.

In dit bericht lees je enkele veel voorkomende overtredingen en bijhorende boetebedragen.

Het uitoefenen van de visserij op binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water levert je mogelijk de volgende boetes op:

– met één of twee hengels € 140,- – met één peur € 210,- – met meer dan twee hengels € 320,- – achterlaten van vuilnis (zwerfafval € 140,-

 

Vissen tijdens de gesloten tijd met in die periode verboden aas levert een boete op van € 95,-
Vis je met een staand net in die periode, betaal je €280,- Vissen met levend aas (levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren): € 390,- Kijk voor een overzicht van alle boetebedragen met betrekking tot de sportvisserij op deze pagina. boetebedragen-2020

Foto: Sportvisserij Nederland.

Meldpunt visstroperij.

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van een goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.

Visstroperij moet daarom gestopt worden!
Er is sprake van stroperij als er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen enzovoort) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wat te doen in geval van visstroperij?

In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen:
tel 0251 – 31 88 82. Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA’s en/of het Meldpunt Visstroperij.