HCN

 

Datum Soort wedstrijd Inschrijfgeld Aanvang loting Duur wedstrijd   Uitslag
8 april

Openings    wedstrijd    alleen voor  leden

€ 5,- pp 07:30 09.15-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    
22 april Gescheiden  koppel € 30/koppel 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    
1 juli Koppel  € 30/koppel 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    
26 augustus Team koppel  (2 koppels =   team) 

€ 30/koppel

07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    
9 september Concours, individueel en korpsen
extra per korps

€ 15/PP

 

€ 15,- 

07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    
30 september Koppel € 30/koppel 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    
7  oktober  Trio wedstrijd    3 vakken elk teamlid ander vak € 30,- /trio 08:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.15 uur.    

16 december  Kerstwedstrijd alleen voor leden pauze 30min                           
iedereen prijs ook jeugdleden welkom (havenkom)                                           
€ 7,50 pp    loten 08.30  aanvang 10.00   
einde 13.30   uitreiking  15.00

Voor dat u gaat inschrijven lees eerst het wedstrijdreglement en de AVG van Hoop Op Geluk goed door.

Voor alle open koppelwedstrijden zijn er geld prijzen.
Prijsuitreikingen vinden plaats omstreeks 16:15 in “de Visburg” Watergoorweg 87A Nijkerk.

Er wordt gevist gevist op gewicht, behalve paling- snoek en snoekbaars.

Aas vrij, m.u.v. vers de vase, gekleurde maden.

Voor het aan of afmelden voor een wedstrijd dient uiterlijk voor de
laatste vrijdag 21:00 uur voor de wedstrijd gemeld te worden bij

K. Bast, 06 – 81 35 63 10 of via k.bast36@hoopopgeluk.nl

Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk, tenzij de wedstrijd wordt afgelast..

Na inschrijving ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsgegevens.

https://hoopopgeluk.nl/privacy-statement/
https://hoopopgeluk.nl/wedstrijd-regelementen/

Graag Uw betaling onder vermelding open koppel en concours en u naam. (het verschuldigde bedrag staat bij de wedstrijd) Iban rekeningnr. NL31 RABO 0347.8109.42 ten name van Hoop Op Geluk Nijkerk.

Graag Uw betaling onder vermelding open koppel en concours en u naam. (het verschuldigde bedrag staat bij de wedstrijd) Iban rekeningnr. NL31 RABO 0347.8109.42 ten name van Hoop Op Geluk Nijkerk.

Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21.00u bij Klaas Bast tel. 06 – 81 356 310

Wilt u graag sponsor worden van de
open koppel en concours wedstrijden!!!
Neem dan contact op met het bestuur.