HCN

 

Datum Soort wedstrijd Inschrijfgeld Aanvang loting Duur wedstrijd Inschrijven Uitslag
9 april Gescheiden koppel vaste stok
Arkervaart & Eem
€ 30/koppel 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.    
23 april Koppel vaste stok- Arkervaart € 30/koppel 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.    
27 april Koningskoppel vaste stok.
Wordt gevist in de Eem.
€ 30/koppel 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.    
14 mei Koppel vaste stok- Arkervaart

€ 30/koppel

07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.    
10 september Concours, individueel en korpsen
Arkervaart. (extra korps*)

€ 15/PP

 

€ 25,- PK

07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.    
15 oktober Triowedstrijd, 3 vakken, 1 teamlid / vak
Arkervaart.
€ 30/trio 07:30 09.30-14.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur.    
17 december Kerst wedstrijd. (alleen leden)
pauze 30 min – iedereen prijs ook voor jeugdleden. Havenkom
€ 7.50/pp 08:30 10.00-13.30 uur  Prijsuitreiking omstreeks 15.00 uur.    

Competitie zit VOL geen inschrijvingen meer !!!
De dagjes vissers kunnen alleen meedoen als er een afzegging is die dag.

Voor dat u gaat inschrijven lees eerst het wedstrijdreglement en de AVG van Hoop Op Geluk goed door.

Voor alle open koppelwedstrijden zijn er geld prijzen.
Prijsuitreikingen vinden plaats omstreeks 16:00 in “de Visburg” Watergoorweg 87A Nijkerk.

Er wordt gevist gevist op gewicht, behalve paling- snoek en snoekbaars.

Aas vrij, m.u.v. vers de vase, gekleurde maden.

Voor het aan of afmelden voor een wedstrijd dient uiterlijk voor de
laatste vrijdag 21:00 uur voor de wedstrijd gemeld te worden bij K. Bast, 06 – 81 35 63 10 of via k.bast36@hoopopgeluk.nl

Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk, tenzij de wedstrijd wordt afgelast..

Na inschrijving ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsgegevens.

Graag Uw betaling onder vermelding open koppel en concours en u naam. (het verschuldigde bedrag staat bij de wedstrijd) Iban rekeningnr. NL31 RABO 0347.8109.42 ten name van Hoop Op Geluk Nijkerk.

https://hoopopgeluk.nl/privacy-statement/
https://hoopopgeluk.nl/wedstrijd-regelementen/

Graag Uw betaling onder vermelding open koppel en concours en u naam. (het verschuldigde bedrag staat bij de wedstrijd) Iban rekeningnr. NL31 RABO 0347.8109.42 ten name van Hoop Op Geluk Nijkerk.

Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21.00u bij Klaas Bast tel. 06 – 81 356 310

Wilt u graag sponsor worden van de
open koppel en concours wedstrijden!!!
Neem dan contact op met het bestuur.