Wie is Wie

Dagelijks Bestuur

Jim de Haas
Voorzitter
Tel. 06-51289311
jim.de.haas@hoopopgeluk.nl

Rien Dasselaar
Secretaris
Verslaglegging
Beheer archief
Lid redactie clubblad
Tel. 06-23869305
r.dasselaar@hoopopgeluk.nl

Reint Withaar
Penningmeester
Tel. 06-48626091
r.withaar@hoopopgeluk.nl

Algemeen Bestuur

Inge de Jong
jeugdcommissie
06-27262922
inge.de.jong@hoopopgeluk.nl

Marnix van de Baan
Visstandbeheerder
06-33109079
mavdbaan@gmail.com

Wilco Bijkerk
Beheerder boothaven
06-14813773
botenhaven@hoopopgeluk.nl

 

 

Bert van Dasselaar
Terreinbeheer
06-22746146
b.dasselaar@hoopopgeluk.nl

Barcommissaris ( Vacant )

Controleurs

Willem Struik
06-29369714
willem191076@gmail.com

Mick Verschoor
06-34515812
mickmaster63@hotmail.com

Commissie,s

Jan Schoonewelle
Gezelligheids
wedstrijd-commissie
06-50616339
jht.schoonewelle@gmail.com

Ton Post
Witviscommissie
06-25412383
tonalitapost@gmail.com

Bert Dasselaar
Karpercommissie
06-22746146
b.dasselaar@hoopopgeluk.nl

Inge de Jong
jeugdcommissie
06-27262922
inge.de.jong@hoopopgeluk.nl

Ere Leden

Wout Bijen

Ton Visser

Bren de Jager

Wout v/d Kamp

Dirk Wever

Rien v/d Broek

Gert van Beek

Henk van den Burg

Communicatie

Bert van Dasselaar
Webmaster

Gert van Beek
Verenigingsblad