HCN

Hierbij laten wij weten dat wij 1 aug a.s weer willen starten met de zaterdag wedstrijden
aan de Arkervaart.

Door de problemen vanwege het Coronavirus en de benodigde protocollen en vergunningen was het niet mogelijk eerder te starten met de wedstrijden.
Ook was er door het stoppen van Hans Kraak als wedstrijdleider een nieuwe situatie ontstaan die opnieuw ingevuld diende te worden.
Hans, bij deze nog bedankt voor je inzet voor de vereniging en hopelijk zien we je nog vaak aan de waterkant .

In overleg met het bestuur is er voor gekozen om geen competitie meer te starten maar te kiezen voor een programma van 5 losse wedstrijden voor leden.

- De wedstrijden  zijn van 9 tot 14 uur zonder pauze.
- Loten vanaf 7 uur
- Kosten 5 euro let op gepast betalen!!
- Max hengellengte 11.5 meter geen verse de vase of gekleurde maden /voer.
- Er wordt gevist volgens het protocol van de vereniging een ieder dient zich hier aan  te
houden.,veiligheid voorop en let op 1,5 meter.

De corona controleurs zijn Klaas Bast ,Ton Post, Rinus van 't Hazeveld en Gert Jan van Kooten.
Deze mannen zullen ook de Witviscommissie vormen .

Het is onze bedoeling om nog leuk aantal wedstrijden te houden , we kunnen dan van de winter weer een mooi programma maken voor 2021
met hopelijk weer een spannende competitie.
Voor nu is het helaas even niet anders.

Wedstrijd protocol.

 • Heb je je reeds aangemeld, maar je bent verhinderd, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten.

  • Bij inschrijving van elke wedstrijd (en bij meerdaagse wedstrijden elke wedstrijddag) dient elke deelnemer een gezondheidsverklaring alsmede NAW en contactgegevens te verstrekken op het vastgestelde formulier dat door de organisator verstrekt wordt. Deze verklaring dient tevens als de verplichte “reservering” voor het eventueel bezoeken van het clubgebouw die dag;
  • De ingevulde gezondheidsverklaringen alsmede een kopie van de inschrijvingslijst worden bij de 1e gelegenheid door de organisatoren van de wedstrijd aan het kantinepersoneel overhandigd die controleren of alle ingeschrevenen een verklaring hebben ingevuld en tonen de verklaringen aan het bevoegd gezag in geval van controles. Na afloop van de dag worden de betreffende formulieren overgedragen aan het bestuur en opgeslagen in de bestuurskamer.

 • Bij de ingang word je opgevangen door een lid van de wedstrijdcommissie die aangeeft of je mag doorlopen of dat je nog even moet wachten afhankelijk van de drukte. Je gaat naar binnen met een afstand van 1,5 meterachter je voorganger.
 • Eenmaal binnen kun je een gratis gereedstaand kopje koffie/thee van de bar pakken
 • De loting. Er wordt geloot Vanaf 7:00 tot uiterlijk 7:30 uur in het clubhuis gelijktijdig met betaling van 5 euro inschrijfgeld (Gepast graag er wordt niet gewisseld)
 • Ook dient men de gezondheidsverklaring in te vullen voordat je het clubgebouw betreed. Deze word verstrekt door de commissie.
 • Je verlaat het clubgebouw via de achterkant. Denk om de 1,5 meter regel.
 • De deelnemer kan hierna direct naar zijn steknummer toe en mag meteen beginnen met opbouwen, dus blijft niet hangen in de kantine of op het parkeerterrein.
 • Er wordt gevist van 9:00 uur tot 14:00 uur zonder pauze.
 • Na het eindsignaal wordt er gewogen.
  Procedure voor het wegen: Een persoon met handschoenen aan van de wedstrijdcommissie zet de weeg-hulpmiddelen gereed, waarna de deelnemer zijn eigen leefnet in het weegnet ledigt en dan de 1,5 meter regel toepast, zodat een lid van de wedstrijdcommissie de weging kan verrichten. De deelnemer kan desgewenst ook de weegschaal mede aflezen. Het gewicht wordt genoteerd op het deelnameformulier door een 2e commissielid die zich op minimaal 1,5 meter afstand bevindt.
  Een van de commissieleden zorgt na iedere weging, indien nodig, voor het ontsmetten van het materiaal.
  De deelnemers mogen niet meelopen.
 • Na afloop volgt zo spoedig mogelijk de prijsuitreiking in het clubhuis, dus zorg dat je meteen na de weging naar het clubhuis komt.
 • Dit keer en in het vervolg, is er ook een prijs voor degene met het laagste gewogen gewicht, de zogenoemde “Aanmoedigingsprijs”
 • De prijswinnaars pakken zelf hun prijs die klaarligt op de prijzentafel. Je vertrekt dan via de achteringang het clubhuis. Denk om de 1.5 meter regel.
 • De verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie eindigt na de prijsuitreiking.
 • Er zijn vier Corona-coördinators aangewezen, Ton Post, Klaas Bast, Gertjan van Kooten en Rinus van`t Hazeveld
  Deze zijn herkenbaar aan de clubkleding en handschoenen. Zij zullen de deelnemers en mogelijke toeschouwers wijzen op het naleven van het protocol. Het is de deelnemers verplicht om aan de aanbevelingen en/of adviezen gehoor te geven.
  Bij herhaaldelijk negeren kan dat tot diskwalificatie leiden dit ter beoordeling van de witviscommissie.

Houd te allen tijde de 1,5 meter regel in acht,  let op elkaar en houd het veilig, samen gaat het lukken!!!

Datum Loting Start - Einde Uitslag
1 Augustus 07:00 t/m 07:30 09:00 - 14:00 Lees!!
15 Augustus 07:00 t/m 07:30 09:00 - 14:00 Inschrijven!
22 Augustus 07:00 t/m 07:30 09:00 - 14:00 Inschrijven!
5 September 07:00 t/m 07:30 09:00 - 14:00 Inschrijven!
17 Oktober 07:00 t/m 07:30 09:00 - 14:00 Inschrijven!

Voor dat u gaat inschrijven lees eerst het
wedstrijdreglement en de AVG van Hoop Op Geluk goed door.

Wilt u graag sponsor worden van het
Clubkampioenschap!!! Neem dan
contact op met het bestuur.