Wie is Wie

Dagelijks Bestuur

Rien Dasselaar
Secretaris
Verslaglegging
Beheer archief
Lid redactie clubblad
Tel. 0623869305
r.dasselaar@hoopopgeluk.nl

Reint Withaar
Penningmeester
Tel. 06-48626091
r.withaar@hoopopgeluk.nl

Algemeen Bestuur

Henk Stob
Barcommissaris
06-40831341
h.stob@hoopopgeluk.nl

Marnix van de Baan
Visstandbeheerder
06-33109079
info@vandebaantuinen.nl

Wilco Bijkerk
Beheerder boothaven
06-14813773
botenhaven@hoopopgeluk.nl

Andries Dekker
Visstandbeheerder
06-50943402

Bert van Dasselaar
Terreinbeheer
06-22746146
b.dasselaar@hoopopgeluk.nl

Controleurs

Willem Struik
06-29369714
willem191076@gmail.com

Henk Stob
06-40831341
h.stob@hoopopgeluk.nl

Arie Bos

Commissie,s

Frits Coert
Gezelligheids
wedstrijd-commissie
06-13180064
f.coert@hoopopgeluk.nl

 

Ton Post
Witviscommissie
06-52412383
tonalitapost@gmail.com

 

Bert Dasselaar
Karpercommissie
06-22746146
b.dasselaar@hoopopgeluk.nl

 

 

 

Ere Leden

Wout Bijen

Ton Visser

Bren de Jager

Wout v/d Kamp

Arie Bos

Dirk Wever

Rien v/d Broek

Gert van Beek

Communicatie

Bert van Dasselaar
Webmaster
Gert van Beek
Verenigingsblad