Wie is Wie

 

Dagelijks Bestuur

VACANT
Voorzitter

 

 

Rien Dasselaar
Secretaris
Verslaglegging
Beheer archief
Lid redactie clubblad
Tel. 0623869305
r.dasselaar@hoopopgeluk.nl

VACANT
Penningmeester

 

Algemeen Bestuur

Henk Stob
Barcommissaris
06-40831341
h.stob@hoopopgeluk.nl

Marnix van de Baan
06-33109079
info@vandebaantuinen.nl

 

Wilco Bijkerk
Beheerder boothaven
06-14813773
botenhaven@hoopopgeluk.nl

Andries Dekker
Visstandbeheerder
06-50943402

 
 

Controleurs

Willem Struik
06-29369714
willem191076@gmail.com

Henk Stob
06-40831341
h.stob@hoopopgeluk.nl

Arie Bos

Commissies

Frits Coert
Gezelligheids
wedstrijd-commissie
06-13180064
f.coert@hoopopgeluk.nl

Ton Post
Witviscommissie
06-52412383
tonalitapost@gmail.com

Andries van Essen
Karpercommissie
06-48203648
a.vanessen.1@kpnmail.nl

Bert van Dasselaar
Terreinbeheer
06-22746146
info@dasselaar-computers.nl

 
 

Ereleden

Wout Bijen

Ton Visser

Bren de Jager

Wout van de Kamp

Communicatie

Bert van Dasselaar
Webmaster
Gert van Beek
Verenigingsblad