Op deze pagina`s vind u alles over onze wedstrijdreglementen.

De reglementen worden in de desbetreffende commissievergadering besproken en eventuele wijzigingen worden door het bestuur al dan niet goedgekeurd.
Pas dan zijn de reglementen definitief.

Wilt u naar een commissie vergadering, lees dan eerst het huidige reglement even door.