Overige belangrijke data
Overige belangrijke data

19 maart
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
27 augustus
3 september
10 septemberSchoonmaakdag
Selectie senioren individueel en korpsen (nnb)
Nationale hengeldag
Selectie junioren
Selectie feeder
NK senioren
NK jeugd
NK feeder