Overige belangrijke data
Overige belangrijke data 2019

4 januari
23 maart
8 april
18 mei
25 mei
6 juli
22 juni
31 augustus
1 september
7 september
14 september                                             
15 september

Mits in ons water wordt het vermeld.Nieuwjaarsreceptie HOG
Schoonmaakdag

Algemene ledenvergadering HOG
Selectie feeder
Nationale hengeldag
Selectie senioren individueel en korpsen
Selectie junioren
NK senioren
NK feeder
Federatief clubkampioenschap
NK korpsen

NK jeugd