Uitgeest, 25  oktober 2018
Unieke samenwerking sport- en beroepsvisserij voor een betere
visstand op Zuidelijke Randmeren
De beroepsvissers en de sportvisserij op de zuidelijke randmeren gaan de komende vier jaar een
uniek experiment uitvoeren. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben daarvoor vandaag een
overeenkomst ondertekend in Putten. Kern van de afspraken is dat vier jaar lang in de betreffende
meren niet met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op brasem en blankvoorn gevist gaat worden en
er een periodieke monitoring van de visstand gaat plaatsvinden.

Over 1 ding zijn sport en beroep het roerend eens. De visstand op het Gooimeer, Eemmeer en
Nijkerkernauw (samen de zuidelijke randmeren genoemd) is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Het
water is helder en plantenrijk geworden en het watersysteem is nog volop in ontwikkeling. Het resulteert
in een afgenomen visstand en daar past een nieuw duurzaam visserijgebruik bij. Beide partijen hebben
een groot belang bij een robuuste en gezonde visstand. Nu en in de toekomst.
Periodieke monitoring
Vanuit dit belang en met de veranderende visstand in het achterhoofd zijn sport en beroep op het
experiment uitgekomen. Vier jaar lang onderzoeken hoe de visstand zich ontwikkelt zonder benutting van
blankvoorn, brasem en kolblei. De inkomstenderving voor beroepsvissers als gevolg van de visserijstop
wordt door de sportvisserij betaald én de beroepsvissers zelf gaan ieder elk 10 dagen in het seizoen de
visstand bemonsteren. De visserij met fuiken op aal gaat gewoon door. Over vier jaar wordt het
experiment geëvalueerd.
Paradijs voor de waterrecreant
De verwachting is dat de visstand zich te zijner tijd zodanig heeft hersteld dat de vangsten van
sportvissers weer zijn toegenomen en een deel van de brasem en blankvoorn weer duurzaam door
beroepsvissers te vangen is. Ook de overlast van waterplanten is dan hopelijk afgenomen. Einddoel is dat
de zuidelijke randmeren weer een paradijs voor alle waterrecreanten wordt.Foto 1. Van links naar rechts ondertekenen de volgende personen:
Fred Bloot, adjunct-directeur Sportvisserij Nederland,
Bram van Wijk, bestuurslid water- en visstandbeheer Sportvisserij MidWest Nederland,
Frits Jager, voorzitter Sportvisserij MidWest Nederland,
Gerard Heimensen, beroepsvisser,
Jan Wormsbecher, beroepsvisser.