VISpas 2020

Beste leden, de voorbereidingen voor de VISpas 2020 zijn al in volle gang.


Mutaties doorgeven.
Als u uw betalingswijze wilt veranderen neemt dan z.s.m. contact
(voor 1 oktober a.s.) op met het Servicebureau van sportvisserij Nederland,
te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnr. 0900-2025358 of via mail, klik HIER.
Houdt uw VISpas gegevens bij de hand dat muteert sneller.

Facturen en automatische incasso.
De facturen worden medio november 2019 naar u verzonden en de automatische incasso vind meestal begin november plaats.

Botenleden.
Leden met ligplaats in onze botenhaven. U krijgt een factuur voor uw VISpas en het liggeld in één, wilt u overgaan naar automatische incasso zie “mutaties doorgeven” hierboven.

Tot slot.
Voor 1 december 2019 betaald = uw VISpas 2020 voor 01 januari 2020 in huis.

Rien van den Broek
Penningmeester.