VISpas 2019

Beste leden, de voorbereidingen voor de VISpas 2019 zijn al in volle gang,
begin november vind de automatische incasso plaats en worden de facturen
verstuurd met de acceptgiro’s.

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.
Zoals u al vast heb gelezen op pagina 66 in het Visblad van augustus jl.,
ontvangt u met ingang van 2019 GEEN “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse
Viswateren” bij uw vispas 2019. Rechtsgeldig is nu als u de
APP “De VISplanner” op uw telefoon heeft geïnstalleerd.
Echter bent u zo vertrouwd met het boekwerk en u wilt dat blijven ontvangen
ook omdat u geen smart - of Iphone heeft dan kan u dat kenbaar maken.
Doe dit op tijd, liefst voor 1 oktober bij / via: www.mijnsportvisserij.nl of
via
HYPERLINK "http://www.viswaterlijst.nl" www.viswaterlijst.nl
Tip: als u dit online wilt aangeven houd dan uw VISpas bij de hand.
Voorkom teleurstellingen en reageer direct.

Mutaties doorgeven.
Als u uw betalingswijze wilt veranderen neemt dan z.s.m. contact op met het Servicebureau van
sportvisserij Nederland, te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnr. 0900-2025358 of
via mail, klik HIER. Houdt uw VISpas gegevens bij de hand dat muteert sneller.

Facturen.
De facturen worden medio november 2018 naar u verzonden en de automatische incasso vind meestal begin november plaats.

Botenleden.
Leden met ligplaats in onze botenhaven. U krijgt een factuur voor uw VISpas en het liggeld in één, wilt u overgaan naar automatische incasso zie “mutaties doorgeven” hierboven.

Tot slot.
Voor 1 december 2018 betaald = uw VISpas 2019 voor 01 januari 2019 in huis.

Rien van den Broek
Penningmeester.