Vrijdag 5 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie Hoop Op Geluk.

De receptie werd dit jaar goed bezocht door ca. 50 leden, in een erg gezellige en ongedwongen sfeer werden handen geschud en wensen geuit.
Na de koffie werd er een drankje aangeboden, dat samen met de heerlijke koude en warme hapjes die door Geurie en Henk werden geserveerd maakten dat de inwendige mens weer goed werd verzorgd. De veurzitter nam op de zijn bekende manier het woord nadat hij bovenop een tafel was gaan staan. De kampioenen van 2017 werden in het zonnetje gezet, te weten Willem van den Berg (witvis voorjaar) Willem Lindeboom (karper) en Hans Kraak (witvis najaar en algeheel kampioen). Helaas kon Willem Lindeboom hierbij niet aanwezig zijn. Willem van den Berg nam de enveloppe in ontvangst nadat hij (met enige moeite) ook op de tafel was geklommen, Nadat wij hem naar beneden hadden geholpen konden we verder. Hans Kraak bleef liever op de grond, hij kreeg ook een enveloppe en de wisselbeker mocht hij ook even vasthouden. Die beker staat altijd in het clubhuis op de bar. Hierna stipte de voorzitter nog even het tekort aan bestuursleden aan, we zijn nu met 6 bestuursleden en hebben dringend versterking nodig. Hiervoor waren flyers op de tafel gelegd met de vacatures. Hij gaf aan dat er nu zaken blijven liggen omdat er niet genoeg man/vrouw kracht voor is. Vooral het ontbreken van een jeugdcommissie is niet goed voor de vereniging, zonder nieuwe instroom zal het ledental terug gaan lopen.
Hierna kwamen de warme heerlijkheden op tafel en was het nog lang gezellig in "de Visburg" .
Bij het naar huis gaan kregen alle bezoekers nog een heerlijke warme fleece das mee met daarop ons nieuwe logo, gezien het weer een welkome verrassing.

Pier en Wipper.
 
De voorzitter zoekt het hogerop Willem van den Berg winnaar voorjaarscompetitie 2017 Hans Kraak winnaar najaarscompetitie 2017
Hans mag even de beker van algeheel kampioen vasthouden Het bleef nog lang gezellig in 'de Visburg'