Gezelligheidswedstrijden 2020

Eindelijk is het zo ver, we mogen weer !!!!

Het gaat weer beginnen en wel op woensdag 15 juli dan zal de eerste gezelligheidswedstrijd van start gaan.

Nadat we maandenlang geen wedstrijden meer hebben mogen vissen is het vanaf 1 juli weer toegestaan om wedstrijden te organiseren. Voorlopig wel met inachtneming van de corona regels. Een ervan, maar wel de belangrijkste, is de 1,5 meter regel dus houdt afstand van elkaar zowel binnen als buiten. De gezelligheidscommissie heeft ondertussen niet stil gezeten. Zo hebben we een club-protocol met procedures moeten samenstellen en in moeten dienen bij de gemeente Nijkerk voor toestemming. Op 1 juli kregen we het verlossend bericht van de gemeente, we hebben toestemming. Met dank aan onze voorzitter Dirk Wever die het e.e.a. heeft gecommuniceerd met de gemeente. Speciaal voor de wedstrijden hebben we twee weegsystemen gemaakt zodat dat door een persoon gedaan kan worden waardoor de 1,5 regel gewaarborgd blijft.

Het inschrijven, loten en het betalen zijn ook afwijkend zoals we gewend zijn.
Dit alles staat beschreven in het onderstaand protocol*

We zien jullie graag weer bij de eerste wedstrijd.

*We gaan ervan uit dat iedere deelnemer op de hoogte is van het protocol met procedures.

Frits Coert
Gezelligheidswedstrijd-commissie

Sponsor banner

Wedstrijddatums 2020

 

- Deelname aan de gezelligheidswedstrijden is alleen voor leden van Hoop Op Geluk.
- Maximale hengellengte 11,5 meter.
- De prijsuitreiking direct na de wedstrijd in clubhuis "de Visburg"
- Kosten losse wedstrijd € 4.
- Koffie s'morgens gratis.
- Geen verse vase en of rode made toegestaan.
- Prijzen 1 op 2.

 

Datum Uitreiking steknummer Duur wedstrijd Uitslag
15 Juli 07:30 09:00 - 14:00 Lees!
29 Juli 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Lees!
12 Augustus 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt!
26 Augustus 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt!
9 September 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt
23 September 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt
7 Oktober 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt
21 Oktober 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt
4 November 07:00 - 07:45 09:00 - 14:00 Volgt

 

Men moet zich vooraf inschrijven en dat kan via telefoon 0613180064 of e-mail  en uiterlijk tot 18:00 uur op de laatste maandag voorafgaande aan de wedstrijddatum. Er wordt dan meteen gevraagd om enkele gezondheidsvragen te beantwoorden i.v.m. corona!!

Wedstrijd protocol.

 

Aanvullend en /of gewijzigd reglement i.v.m. het Corona virus (Covid-19).

Stappenplan voor het organiseren van een interne wedstrijd.

Het Sport en Corona (Covid -19) protocol geldt te allen tijde.
Er zijn vier Corona-coördinators aangewezen, Jan Schoonewelle, Bren de Jager, Rien Rond en Frits Coert. Deze zijn herkenbaar aan de clubkleding en handschoenen.Zij zullen de deelnemers en mogelijke toeschouwers wijzen op het naleven van het protocol. Het is de deelnemers verplicht om aan de aanbevelingen en/of adviezen gehoor te geven.Bij herhaaldelijk negeren kan dat tot diskwalificatie leiden dit ter beoordeling van de gezelligheidscommissie.

 

 • Men moet zich vooraf inschrijven en dat kan via telefoon of e-mail en uiterlijk tot 18:00 uur op de laatste maandag voorafgaande aan de wedstrijddatum. Er wordt dan meteen gevraagd om enkele gezondheidsvragen te beantwoorden i.v.m. corona.
 • Heb je je reeds aangemeld, maar je bent verhinderd, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten.
 • De loting wordt een dag van tevoren door minimaal 2 personen van de gezelligheidscommissie uitgevoerd.
 • Vanaf 7:00 tot uiterlijk 7:45 uur kan men zijn steknummer en deelnemerslijst in het clubhuis ophalen* en dient elke deelnemer een gezondheidsverklaring alsmede NAW en contactgegevens te verstrekken op het vastgestelde formulier dat door de gezelligheidscommissie verstrekt wordt. Deze verklaring dient tevens als de verplichte “reservering” voor het eventueel bezoeken van het clubgebouw op die dag. Dit moet bij elke daarop volgende wedstrijd herhaald worden.
 • De ingevulde gezondheidsverklaringen alsmede een kopie van de inschrijvingslijst worden bij de 1e gelegenheid door de gezelligheidscommissie aan het kantinepersoneel overhandigd die controleren of alle ingeschrevenen een verklaring hebben ingevuld en tonen de verklaringen aan het bevoegd gezag in geval van controles. Na afloop van de dag worden de betreffende formulieren aan het bestuur en opgeslagen in de bestuurskamer.
 • Bij de ingang word je opgevangen door een lid van de gezelligheidscommissie die aangeeft of je mag doorlopen of dat je nog even moet wachten afhankelijk van de drukte. Je gaat naar binnen met een afstand van 1,5 meter achter je voorganger.
 • Eenmaal binnen kun je een gratis gereedstaand kopje koffie/thee van de bar pakken.
 • Het inschrijfgeld van € 4,- (moet gepast, er wordt niet gewisseld) in het daarvoor bestemde kluisje doen en krijg je meteen de deelnemerslijst met steknummer.
 • Je verlaat het clubgebouw via de achterkant. Denk om de 1,5 meter regel.
 • De deelnemer kan hierna direct naar zijn steknummer toe en mag meteen beginnen met opbouwen, dus blijft niet hangen in de kantine of op het parkeerterrein.
 • Er wordt gevist van 9:00 uur tot 14:00 uur zonder pauze.
 • Na het eindsignaal wordt er gewogen.
  Procedure voor het wegen: Een persoon met handschoenen aan van de gezelligheidscommissie zet de weeg-hulpmiddelen gereed, waarna de deelnemer zijn eigen leefnet in het weegnet ledigt en dan de 1,5 meter regel toepast, zodat een lid van de gezelligheidscommissie de weging kan verrichten. De deelnemer kan desgewenst ook de weegschaal mede aflezen. Het gewicht wordt genoteerd op het deelnameformulier door een 2e commissielid die zich op minimaal 1,5 meter afstand bevindt.
  Een van de commissieleden zorgt na iedere weging, indien nodig, voor het ontsmetten van het materiaal.
  De deelnemers mogen niet meelopen.
 • Na afloop volgt zo spoedig mogelijk de prijsuitreiking in het clubhuis, dus zorg dat je meteen na de weging naar het clubhuis komt.
 • Dit keer en in het vervolg, is er ook een prijs voor degene met het laagste gewogen gewicht, de zogenoemde “Aanmoedigingsprijs”
 • De prijswinnaars pakken zelf hun prijs die klaarligt op de prijzentafel. Je vertrekt dan via de achteringang het clubhuis. Denk om de 1.5 meter regel.
 • De verantwoordelijkheid van de gezelligheidscommissie eindigt na de prijsuitreiking.

* Aangepast protocol op 8 Augustus 2020 i.v.m. met de nieuwe aangekondigde regels van 6 Augustus 2020

 

Houd te allen tijde de 1,5 meter regel in acht,

        let op elkaar en houd het veilig, samen gaat het lukken!!!

Corona-protocol gebruik Verenigingsgebouw

“ De Visburg ’’

 

Aanvullend reglement i.v.m. het Corona virus (Covid-19) voor het intern gebruik van het verenigingsgebouw “De Visburg”.

Er zijn 2 Corona-coördinatoren voor het verenigingsgebouw aangewezen (hier na te noemen het clubhuis) : Henk Stob (gebouwbeheerder) en Sabine Hagoort (assistent beheerder). Deze zijn herkenbaar aan de clubkleding.
Zij zullen de gasten wijzen op het naleven van het protocol. Het voor de gasten verplicht om aan de aanbevelingen en/of adviezen gehoor te geven.
Bij herhaaldelijk negeren kan dat tot weigeren van de toegang tot het gebouw leiden.

 

 

 • Het is niet toegestaan het clubgebouw te betreden voor gasten:
  • met 1 of meerdere van de symptomen van mogelijke coronabesmetting (denk onder andere aan hoesten, hoofdpijn, koorts, pijnlijke keel, neusverkoudheid; zie ook de RIVM website);
  • die in de voorgaande 14 dagen in contact zijn geweest met en persoon die besmet blijkt te zijn;
  • die binnen de afgelopen 14 dagen zijn teruggekomen uit een buitenland dat op de kaart van de overheid oranje op roos gekleurd is op de dag van betreden van het clubhuis. Zie nederlandwereldwijd.nl;
 • Bij binnenkomst in het clubhuis dient elke bezoeker een vragenformulier in te vullen waarin hij/zij verklaard geen van de bekende verschijnselen van mogelijke corona te hebben, de afgelopen 14 dagen niet in contact te zijn geweest met iemand die een vastgestelde coronabesmetting heeft en de afgelopen 14 dagen niet in een land te zijn geweest met een oranje of rood reisadvies. Daarnaast is het verplicht de naam, adres, woonplaats alsmede een telefoonnummer en/of e-mail adres in te vullen.
 • Bij de ingang van het clubgebouw staat een ontsmettingsstation waar de handen ontsmet kunnen worden. Ontsmetten van de handen is verplicht bij elke keer dat het gebouw betreden wordt;
 • Alle gasten houden een minimale onderlinge afstand aan van 1,5 meter;
 • Inclusief het barpersoneel mogen zich de grote zaal, keuken, gang en toiletten totaal slechts maximaal 27 personen bevinden;
 • Additioneel is de bestuurskamer geschikt voor 4 personen die zo zittend rondom de bestuurstafel de minimale afstand van 1,5 meter kunnen bewaren;
 • De gang naar de grote zaal kent één looprichting, namelijk van de ingangsdeur naar de zaal. Alleen ter hoogte van de toiletten is 2-richtingen toegestaan met dien verstande dat binnenkomende gasten de gasten die vanuit de zaal gebruik willen maken van de toiletten, voorrang verlenen om zodoende de minimale afstand van 1,5 meter te bewaren;
 • Tijdens openingsuren dient de nooduitgang aan de achterzijde van de grote zaal als uitgang;
 • Op de vloer in de grote zaal zijn met tape de looprichting, en minimale afstanden tot de bar door middel van tape op de vloer aangegeven;
 • De grote zaal is ingericht met maximaal 25 zitplaatsen verdeeld over een zestal tafels;
 • De plek van de tafel staat vast en is gemarkeerd met tape op de vloer bij de hoekpunten. Verplaatsen van tafels is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van één van de corona-coördinatoren!
 • Behoudens het moment om aan de bar uw bestelling te doen of die op te halen, is verplicht om plaats te nemen op één van de aanwezige zitplekken;
 • Het is niet toegestaan in de buurt van de bar te blijven hangen/staan. Hiermee wordt voorkomen dat de overige gasten niet bij de bar kunnen komen voor hun bestelling;
 • Het kantine/barpersoneel controleert of de noodzakelijke gezondheidsverklaring is ingevuld en ingeleverd. Indien er geen verklaring is overhandigd wordt de betreffende bezoeker gevraagd ter stond het gebouw te verlaten!
 • Aanwijzingen van de corona-coördinatoren dienen terstond te worden opgevolgd.

Houd te allen tijde de 1,5 meter regel in acht,

        let op elkaar en houd het veilig, samen gaat het lukken!!!