Uitnodiging karper competitie vergadering woensdag 11 oktober 2023

Uitnodiging karper competitie vergadering woensdag 11 oktober 2023.

“de Visburg” is vanaf 19.00u geopend, aanvang vergadering 19.30u.

Agenda

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken – mededelingen bestuur.
  3. Puntsgewijs doornemen bestaande karper competitie reglement.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering kunt u voorstellen tot wijziging van de
reglementen mailen naar Bert van Dasselaar, b.dasselaar@hoopopgeluk.nl