Mededeling Witviscommissie (30-03-2023)

Hierbij willen wij kenbaar maken dat de Open Koppelwedstrijd van zaterdag 23 September is verplaatst naar zaterdag 30 September.

Hoewel dit nog een klein half jaartje duurt willen wij een ieder tijdig in kennis stellen .

Aanvangstijden e.d blijven zoals deze eerder ook waren vastgesteld.

Natuurlijk kunt U zich nog opgeven bij Klaas Bast.

De Witviscommissie