Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023; GA STEMMEN! 

Op 15 maart aanstaande is het weer zover, dan zijn er verkiezingen voor de Provinciale staten en de Waterschappen. Voor ons als hengelsporters zijn de Waterschappen van groot belang. Waterschappen zijn naast de visrechthebbenden (veelal de hengelsportverenigingen) verantwoordelijk voor het realiseren van een goede visstand en de waterkwaliteit (het huis van onze geliefde vissen!). Wij hebben dus veel te maken met het beleid van het Waterschap. Heel belangrijk dus dat wij ons vertegenwoordigd voelen in het Waterschapsbestuur en dat onze stem daar gehoord wordt.

Het is dus van groot belang dat iedereen ook daadwerkelijk gaat stemmen. Want er zijn ook in deze Waterschapsverkiezingen partijen die het niet onder stoelen of banken steken, dat zijn de hengelsport willen verbieden of op zijn minst er geen belang bij zien! Het enige dat wij daar als  hengelsport tegenover kunnen zetten is dat wij massaal gaan stemmen op partijen die een  uitgesproken positieve mening hebben over hengelsport. Want hoe meer stemmen er bij partijen komen die de hengelsport een goed hart toedragen, hoe minder onze tegenstanders te vertellen hebben! Op de website  Waterschaps verkiezingen (mijnstem.nl)  kun je een stemhulp vinden voor het bepalen op welke partij je dat gaat stemmen.

Maak vooral gebruik van de knop “bekijk de toelichtingen van de partijen” dat geeft een goed inzicht waar iedereen voor staat.