Verslag Nieuwjaarsreceptie 2023

In de weer als vanouds gezellige,
mooi versierde en verlichte Visburg ontving het bestuur vanavond weer veel leden.
Bij een warm of koud drankje werden weer handen geschud en nieuwjaarswensen uitgesproken.
Tegen half negen werden de competitie winnaars van 2022 gehuldigd.
Dat waren voor de karper Arno Mostert en voor de vaste stok Marcel Rutte.
Marcel kon wegens ziekte niet aanwezig zijn en we wensen hem vanaf hier beterschap!
Arno kreeg van de penningmeester Reint een toespraak en een enveloppe met inhoud,
daarna een applaus van de meer dan 40 aanwezigen.
Hierna vroeg Gert van Beek het woord,
het bleek dat de eerste 20 exemplaren van ons 90 jaar jubileumblad die middag bij de drukker konden worden gehaald.
Als verrassing gaf Gert de aanwezige bestuursleden,
ereleden en commissieleden een exemplaar.
En natuurlijk werd onze Betsy niet vergeten,
zij regelt als vrijwilligster heel veel voor de bar en het clubhuis.
Tevens een exemplaar voor mede redactielid Dirk Wever en voor Henk van den Burg,
en Frits Coert die hem veel geholpen hebben bij het tot stand komen van het blad.
Het blad wordt medio januari verzonden naar onze leden.
Het was weer een gezellige avond waar weer veel mooie verhalen zijn verteld en veel gelachen is.
Iedereen kreeg ook onze surprise, dit jaar een zakmes, iets dat een visser altijd wel kan gebruiken.
Barpersoneel bedankt voor de lekkere drankjes en hapjes! En nu op naar een nieuw visseizoen!