Mededeling van de Witviscommissie.

Hierbij willen wij kenbaar maken dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn voor de wedstrijden in het najaar.
Allereerst wil ik de jubileum wedstrijd nog even onder de aandacht brengen.
Wij gaan voor de witvissers een mooie dag organiseren ivm ons 90 jarig jubileum aan de Arkervaart.
Deze gaat plaatsvinden op 3 september en is alleen voor leden van Hoop op Geluk.

10 September hebben wij ook weer het jaarlijkse Open Concours van Hsv Hoop op Geluk dit is voor individuele en korpsen.
Er wordt gevist van 9.30 tot 14.30 uur.

Op 15 oktober hebben we de laatste open wedstrijd en wel de Trio wedstrijd.
Ieder team bestaat uit 3 vissers en er wordt gevist in 3 vakken. Inschrijfgeld 30 euro per trio.
Er wordt gevist van 9.30 tot 14.30 uur.
Voor alle wedstrijden kan men inschrijven bij:
k.bast@hoopopgeluk.nl
Tel 06-81356310