Verslag 2e gezelligheidswedstrijd 11 mei 2022

De tweede gezelligheidswedstrijd van 2022 is onder aangename weersomstandigheden met 32 deelnemers gevist,
aan de westzijde van de Arkervaart.
De temperatuur was aangenaam, wel was er behoorlijk wat wind,
maar die hadden we gelukkig zo goed als in de rug.
De vangsten vielen vandaag erg tegen, waar is alle vis gebleven?
Op sommige plekken was vrijwel geen vis te vangen en het is lang geleden dat er zoveel nullen vielen.
De voorn lijkt totaal te zijn verdwenen, alleen een verdwaalde brasem of bliek bracht nog wat gewicht in de schaal,
verder waren het vooral kleine bliekjes en kolbleitjes die de dobber in beweging brachten,
aangevuld met wat grondels en posjes.
De smiley was voor Dick Haisch en de aanmoedigingsprijs ging naar Wout van de Kamp. Had je een brasem,
dan zat je op rozen en dat lukte ook deze keer weer bij Leen van Hees,
hij ving een mooie afgepaaide brasem en een paar mooie kolbleien,
samen goed voor 2900 gram. Adrie Meester werd tweede met 2000 gram en derde werd Breun Bokhorst.
Om 16.00 uur was de prijsuitreiking en iedereen die vis had laten wegen had een prijsje.
De volgende wedstrijd is op 25 mei, hopelijk is er dan weer wat vis in de Arkervaart gezwommen!