Oproep nogmaals voor een voorzitter !!!

Ik wil toch nog maar eens een oproep doen om de functie van Voorzitter van deze prachtige vereniging vervuld te krijgen.
Niemand kan toch ontkennen dat deze vereniging een nieuwe voorzitter nodig heeft.
Niet alleen om de vergaderingen voor te zitten maar vooral als boegbeeld en ambassadeur.
Uit ervaring weet ik dat dit belangrijke rollen zijn, die je ook nog eens veel voldoening geven.
We zijn één van de grootste verenigingen in Nijkerk.
We hebben een eigen clubhuis dat volledig van eigen middelen bekostigd is.
Hetzelfde geldt voor onze prachtige sportvisplas met omliggende gronden die we in eigendom hebben.
We zijn echter ook een vereniging die de sport beoefent in de openbare ruimte,
en daarmee zijn we dus afhankelijk van wat andere bestuursorganen aan plannen maken.
Immers voor je het weet worden oevers onbereikbaar of onbevisbaar doordat er buiten onze vereniging,
om besluiten genomen worden over veranderingen in beheer of inrichting.
Of groeit het water dicht en is niet meer bevisbaar omdat de eigenaar zich niet bewust is van het feit dat het ons speelveld is.
Dat alles brengt met zich me dat onze belangen richting gemeente en onze sportbond vertegen-woordigd,
moeten worden Het is voor onze vereniging daarom van groot belang dat we een nieuwe Voorzitter krijgen.
Dus hierbij nog eens de oproep om je beschikbaar te stellen!
Denk nu niet dat is niets voor mij, want ik heb daarin geen enkele ervaring!
Ook ik was vooraf niet op-geleid om verenigingsbestuurder te worden.
Ook ik was een gevalletje learning by doing en heb me alles soms zelfs met schade en schande eigen moeten maken.
Het is ook allemaal geen rocket science, immer je hebt een verdraait goed team collega bestuursleden die je helpen de weg te vinden en je adviseren.
Ik ben nu een half jaartje geleden afgetreden als voorzitter.
Hoe goed dat team bestuursleden nu eigenlijk wel is kun je zien aan hoe de zaken nu draaien.
De keuken in het clubhuis was al tijden aan vervanging toe.
Dat is deze herfst opgepakt diverse bestuursleden hebben de tanden daar in gezet,
zowel om zaken te regelen als om het noodzakelijke handwerk uit te voeren.
Voor wat meer specialistische zaken zijn leden benadert om een handje te helpen.
Kortom daar hoef je als voorzitter je niet druk over te maken!
Zet dus al je twijfels overboord en meld je aan!
Dirk Wever