Triest bericht

Afgelopen vrijdag kregen we bericht dat ons Erelid Arie Bos is overleden.
Arie is 87 jaar geworden.

Voor veel van onze sportvissende leden (maar ook niet leden) was Arie een bekend gezicht.
Arie heeft 53 jaar als verenigingscontroleur opgetreden.
Hij is hiermee van grote verdienste geweest voor de hengelsport en daarvoor,
in 2020 door onze sportvisfederatie Sportvisserij MidWestNederland onderscheiden met de zilveren speld van verdienste.
Favoriete plek was voor Arie de polder Arkemheen,
daar hield hij zijn controlerondjes en hield goed in de gaten dat iedereen zich aan de regels hield.
Zelf gooide hij ook graag een hengeltje uit en hij heeft jarenlang op de woensdagmiddag met de gezelligheidswedstrijden mee gevist.
Arie bezocht trouw alle Algemene ledenvergaderingen en was graag van de partij op speciale bijeenkomsten en verenigingsactiviteiten.
We zullen zijn vertrouwde gezicht en de rust die hij uitstraalde missen.
De laatste tijd werden de jaren hem steeds zwaarder.
Opvallend was hoe hij zelfs na het overlijden van zijn echtgenote toch de moed erin hield en heel positief over de toekomst bleef.
Trots vertelde hij vorig jaar dat hij met hulp en zorg van zijn kinderen,
zelfstandig kon blijven wonen in de aanleunwoning achter zijn voormalige woonhuis.
We zullen hem missen.

Namens de leden wenst het bestuur de familie en vrienden veel sterkte met het verlies.