Mededeling van de witviscommissie !!

Mededeling van de witviscommissie

Door extreme waterval tijdens de laatste dagen is de gescheiden koppelwedstrijd in zijn geheel, verplaatst naar de Arkervaart.
De tijden e.d blijven gelijk.
As zaterdag 16 April was het de bedoeling de competitie te starten met een gezamenlijk ontbijt.
Door ziekte van Henk Stob hebben we besloten dit tot nader orde uit te stellen.
Henk vanaf deze plaats van harte beterschap.
De Witviscommissie