Uitnodiging witvis competitie vergadering woensdag 10 november 2021.

Uitnodiging witvis competitie vergadering woensdag 10 november 2021.

“de Visburg” is vanaf 19.00u geopend, aanvang vergadering 19.30u.

Agenda

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken – mededelingen bestuur.
  3. Puntsgewijs doornemen bestaande reglement.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering kunt u voorstellen tot wijziging van de reglementen mailen naar Ton Post,

tonalitapost@gmail.com