Uitnodiging karper competitie vergadering woensdag 13 oktober 2021

“de Visburg” is vanaf 19.00u geopend, aanvang vergadering 19.30u.

Agenda

  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken – mededelingen bestuur.
  3. Puntsgewijs doornemen bestaande reglement.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Uiterlijk 2 weken voor de vergadering kunt u voorstellen tot wijziging van de reglementen,
mailen naar Bert van Dasselaar, b.dasselaar@hoopopgeluk.nl