Individueel en Korpsen Wedstrijd 18 September en 16 Oktober

Individueel en Korpsen Wedstrijd
18 September en 16 Oktober
Inschrijvingen via de email
k.bast36@upcmail.nl
Betalen op Iban rekeningnr. NL31 RABO 0347.8109.42
T.N.V Individueel
T.N.V Korpsen
Iedereen die zich al ingeschreven heeft graag ook op deze
Rekening nummer BETALEN