Een gewaarschuwd mens telt voor 2! (08-04-2021)

Met het naderend voorjaar gaat ook het bloed van de wedstrijdvissers meer kriebelen. Er zijn aanwijzingen dat er her en der in het land en in strijd met de corona-regelgeving wedstrijden georganiseerd worden.

Het is inmiddels duidelijk dat er door het bevoegd gezag strenger gehandhaafd wordt op het hebben van meerdere gebruiksklare Topsets tijdens het vissen. Het vissen is slechts toegestaan met 2 hengels (dus bijvoorbeeld de hengel waarmee je vist en één Topset). Wij hebben begrepen dat BOA’s als politie op dit moment overal in het land boetes uitdelen als er buiten wedstrijdverband meerdere Topsets gebruiksklaar zijn. Sterker nog het telt met andere bewijsstukken mee als bewijslast bij het beboeten van illegale wedstrijden.

Bij het bevoegd gezag zijn er aanwijzingen dat er illegaal (onder de corona-regelgeving) wedstrijden georganiseerd worden. Om die reden worden door BOA’s en politie groepen vissers met argwaan bekeken. Duidelijk is dat BOA’s en politie in die gevallen trachten om bewijslast te verzamelen door bijvoorbeeld het wegen te filmen. Ook de aanwezigheid van lijsten met plaatsnummers of gewogen hoeveelheden vis worden als bewijs gezien. Is er voldoende bewijslast dan wordt er direct bekeurd voor deelnemen aan een illegaal georganiseerde wedstrijd (er is dus geen schriftelijke toestemming, want de visrechthebbende zal er geen toestemming voor hebben gegeven) en de organisatie voor het overtreden van de corona-maatregelen (levert een fiks bedrag aan boete op!). Een ander voorbeeld is het gebruik van leefnetten op water waar dat verboden is buiten wedstrijdverband. Dit wordt bekeurd, maar als enigszins duidelijk is dat er sprake is van een wedstrijd komt daarboven nog meer boete.