Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot latere datum (05-04-2021)

De op 12 april geplande ALV wordt uitgesteld. We willen bij voorkeur een ALV houden waarbij we gewoon bij elkaar kunnen komen. Dat is gezien de huidige ontwikkeling in de corona-maatregelen niet mogelijk. Natuurlijk zouden we een digitale ALV kunnen organiseren, maar dat doen we liever niet om te voorkomen dat mensen die digitaal niet vaardig zijn, uitgesloten worden. Deze optie blijft overigens wel boven de markt hangen mocht er in de komende maanden nog steeds geen verbetering in de situatie optreden. Immers we mogen op basis van de corona-noodwet de ALV slechts 4 maanden uitstellen.

Aangezien de tijdlijn het niet mogelijk maakt om alle leden via ons verenigingsblad voor de nieuwe ALV op te roepen zullen we daarvoor gebruik maken van onze Website, onze Facebookpagina en van een digitale nieuwsbrief die verzonden wordt aan de ons bekende e-mailadressen uit de ledenadministratie. Houd dus onze media in de gaten!

 

Namens het Dagelijks Bestuur,

 

Dirk Wever