Triest bericht. (23-03-2021)

Wij ontvingen het trieste bericht dat 13 maart 2021 op 90-jarige leeftijd ons Erelid Sijbren van Gemert (Sieb) is overleden. De uitvaart van Sieb heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.

Sieb is bestuurslid is gedurende 19 jaar bestuurslid (2e penningmeester) van onze vereniging geweest. Bij zijn afscheid als bestuurslid -op 11 april 2016- is Sieb voor zijn verdienste aan de vereniging door de Algemene Ledenvergadering tot Erelid benoemd. Sieb had mede door zijn leeftijd alles wel een keer meegemaakt en beschikte daardoor over een levenservaring waar wij als bestuur, maar ook als vereniging graag gebruik van hebben gemaakt. Door zijn leeftijd, statuur en de rust die hij altijd uitstraalde was hij voor ons als bestuursleden altijd de man waar je -als het effe niet zo ging zoals je wilde- één op één in gesprek kon gaan.

 

Overlijden Sieb van Gemert cropped

Hoewel Sieb zeer betrokken was bij de vereniging kan ik me niet herinneren dat ik hem ooit gezien heb met een hengel. Tijdens de regionale bestuursmiddagen -waar we als besturen van omliggende hengelsportverenigingen een hengeltje uitgooiden om daarna gezellig bij te praten en gezamenlijk te eten en drinken- verbleef Sieb als gastheer en ambassadeur langs de waterkant, maar nooit met een hengel. Ik vraag me achteraf af of hij überhaupt wel een hengel had. Fameus zijn de rondvragen van Sieb aan het eind van de bestuursvergaderingen. Hij zorgde er altijd voor dat hij er minimaal één had voorbereid, hij schroomde ook niet om tijdens de rondvraag jongere collega bestuursleden even college te geven als ze in de vergadering niet voldoende voorbereid waren of onvoldoende doorgedachte zaken inbrachten. Dat moet misschien van oorsprong iets te maken hebben gehad met zijn professionele carrière bij de Luchtmacht, maar hij had dat in ons bestuur in elk geval behoorlijk verfijnd. Sieb had ook als enig bestuurslid zich het voorrecht toegeëigend om aan het begin en aan het eind van de rondvraag aan het woord te mogen komen. Hij beschouwde dat als zijn voorrecht als nestor en stak dat ook niet onder stoelen of banken als de voorzitter daarin verzuimde. In zijn werk als 2e penningmeester was hij belast met de organisatie en het innen van gelden rondom de uitgifte van dagvergunningen en nieuwe lidmaatschappen. Zijn administratieve punctualiteit kwam daar zeer bij van pas. Geen verkoopadres of controleur die hem bij die klus -om het maar plat te zeggen- de pis lauw maakte. Bij alles wat hij voor de vereniging deed bleef Sieb altijd correct en formeel. Zijn administratie was leidend en alle andere alternatieven, verklaringen en smoesjes werden met zijn zakboekje in de hand als bewijs, direct van tafel geveegd. Iets dat van enige afstand soms best wel vermakelijk was om hem te zien doen.

Ook na zijn aftreden bleef Sieb betrokken bij de vereniging en hadden we als bestuur nog regelmatig contact met hem en bezocht hij trouw de Ledenvergaderingen, Kerst- Nieuwjaars bijeenkomsten. We zullen hem missen!

Namens de het bestuur en de vereniging wens ik zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.