Algemene Ledenvergadering 12 April

 

Hieronder vindt u de agenda voor onze ALV. Vergaderstukken kunnen desgewenst en na afspraak met de secretaris vanaf 1 april ingezien worden.

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 8 april 2019.
 4. Verenigingsjaarverslagen:
  -Jaarverslag 2019;
  -Jaarverslag 2020.
 1. Vaststellen Financieel jaarverslagen:
  -Verslag Kascommissie Jaarrekening 2019;
  -Vaststellen van de Jaarrekening 2019;
  -Verslag Kascommissie Jaarrekening 2020;
  -Vaststellen van de Jaarrekening 2020.
 1. Vaststellen begrotingen:
  -Begroting 2020;
  -Begroting 2021.
 1. Pauze
 2. Besluiten aangaan zakelijk recht uitbreiding A28
 3. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”.
 4. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend niet herkiesbaar:
  • Rien van den Broek (2020 als penningmeester en 2021 als bestuurslid);
  • Gert van Beek (2020; secretaris);
  • Dirk Wever (2021; voorzitter).
 • Tussentijds afgetreden:
  • Aart van den Brink (hoofdcontroleur).
 • Tussentijds aangetreden:
  • Rien van Dasselaar (secretaris);
  • Sabine Hagoort (portefeuille jeugd).
 1. Verkiezing kascontrolecommissie
 2. Beleid voor de komende jaren
 3. Evaluatie Midweek- en Weekendkaarten voor Plas Watergoor
 4. Rondvraag
 5. Sluiting