Algemene Ledenvergadering 12 April

Op 12 april van 19:30 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. We hopen nog steeds dat we daarvoor bij elkaar kunnen komen. Echter, mocht dat gezien de corona-maatregelen nog steeds niet kunnen dan wordt het een digitale vergadering. In dat geval zullen wij op onze website instructies plaatsen om die digitaal te kunnen bijwonen. Het bestuur besluit op woensdag 31 maart definitief hoe de vergadering gehouden wordt. Houdt daarom onze website in de gaten!

 

Hieronder vindt u de agenda voor onze ALV. Vergaderstukken kunnen desgewenst en na afspraak met de secretaris vanaf 1 april ingezien worden.

Agenda Algemene Leden vergadering Maandag 12 april 2021

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 8 april 2019.
 4. Verenigingsjaarverslagen:
  -Jaarverslag 2019;
  -Jaarverslag 2020.
 1. Vaststellen Financieel jaarverslagen:
  -Verslag Kascommissie Jaarrekening 2019;
  -Vaststellen van de Jaarrekening 2019;
  -Verslag Kascommissie Jaarrekening 2020;
  -Vaststellen van de Jaarrekening 2020.
 1. Vaststellen begrotingen:
  -Begroting 2020;
  -Begroting 2021.
 1. Pauze
 2. Besluiten aangaan zakelijk recht uitbreiding A28
 3. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”.
 4. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend niet herkiesbaar:
  • Rien van den Broek (2020 als penningmeester en 2021 als bestuurslid);
  • Gert van Beek (2020; secretaris);
  • Dirk Wever (2021; voorzitter).
 • Tussentijds afgetreden:
  • Aart van den Brink (hoofdcontroleur).
 • Tussentijds aangetreden:
  • Rien van Dasselaar (secretaris);
  • Sabine Hagoort (portefeuille jeugd).
 1. Verkiezing kascontrolecommissie
 2. Beleid voor de komende jaren
 3. Evaluatie Midweek- en Weekendkaarten voor Plas Watergoor
 4. Rondvraag
 5. Sluiting