Avondklok Hoop Op Geluk!!!!

SportvisserijNederland heeft op haar website nog eens nadrukkelijk aangegeven dat gedurende de periode waarin de tijdelijke avondklok geldt het nachtvissen (inclusief verblijf in een tentje langs de publieke waterkant) ook niet is toegestaan volgens deze regels. Omdat wij als hengelsportvereniging eigenaar zijn van plas Watergoor zou de gedachte kunnen opkomen dat dit geen publiek terrein betreft en dat je daar dus wel zou mogen nachtvissen. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging is echter van mening dat deze redenatie niet opgaat en ook niet in lijn is redenen en achtergrond voor het invoeren van de avondklok.

klok1

Samenvattend zijn de redenen van het tijdelijke verbod op nachtvissen op plas Watergoor:

  1. Plas Watergoor is dan wel eigendom is van de vereniging, maar het terrein is niet afgerasterd/afgesloten en heeft daardoor een openbaar/publiek karakter. Als zodanig moet het ook als openbaar terrein gezien worden. Naleving van wettelijke eisen wordt ook normaal om die reden op ons terrein gehandhaafd door het bevoegd gezag (door inzet van BOA’s en politie);
  2. De bedoeling van de avondklok is ervoor te zorgen dat mensen minder met elkaar in contact komen om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het toestaan van nachtvissen op plas Watergoor is onder de huidige omstandigheden niet verenigbaar met dat doel en draagt een verkeerd beeld uit van de betrokkenheid van de Sportvisserij bij de ernst van de coronaproblemen!