19 December kerstvissen (30-11-2020)

Nu we vanwege de corona-maatregelen geen wedstrijden mogen organiseren hebben we bedacht om toch de mogelijkheid te creëren om voor de Kerst nog te gaan vissen. We hebben daarvoor bij Visvijvers de Berenkuil een deel van Snake Lake gereserveerd (zie: Snake Lake – De Berenkuil). Strak geregisseerd om doorlopend te voldoen aan de corona-maatregelen gaan we daar vissen op 19 december van 08:45 tot 15:00 uur (het Kerstvissen start om 10:00 uur). Maak je geen zorgen ons is verzekerd dat je er met de gewone materialen kunt vissen. Misschien moet je voor de gelegenheid overschakelen op een iets dikkere hoofdlijn (16/00) en een iets dikkere onderlijn (12/00).

De visstekken liggen op verscheidende meters onderlinge afstand van elkaar en telkens zijn 2 naastgelegen plaatsen aan elkaar gekoppeld. De deelnemers worden blind op de visstekken geloot. We vissen alleen voor de eer er zijn dan ook geen prijzen te winnen, maar maken wel een klassement op. Enkele van onze sponsors hebben wel een aardigheidje ter beschikking gesteld voor de koppels met de grootste vangsten Iedere deelnemers krijgt zoals gewoon bij het Kerstvissen een presentje mee om tijdens de Kerstdagen van te genieten.

550x550

We kunnen maximaal 30 deelnemers plaatsen (wie het eerst komt, maalt het eerst). Deelname is alleen voor leden mogelijk. Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk op dinsdag 16 december. Aanmelden via een -mail aan f.coert@hoopopgeluk.nl, of telefonisch via 06-13180064. Je deelname is definitief als de betaling ontvangen is! Als het maximumaantal deelnemers bereikt is melden we dit op onze website en FB.

Om contactmomenten te vermijden is vooraf betalen via de bankrekening noodzakelijk.

De deelnamekosten zijn € 7,50. Je kunt dit bedrag onder vermelding van je naam overmaken op de bankrekening NL31 RABO 0347810942 ten name van Hsv Hoop Op Geluk.