Algemene leden vergadering afgelast!! (22-10-2020)

attentie

Algemene Ledenvergadering kan niet doorgaan,

Het zal niemand ontgaan zijn dat er inmiddels fors strengere corona-maatregelen in werking zijn dan op het moment waarop wij de datum van de Algemene Ledenvergadering vaststelden. We hebben hierover contact gehad met de Veiligheidsregio en SV Veense Boys (waar we de vergadering zouden houden). Grootste probleem schuilt erin dat we maximaal 30 personen bij elkaar mogen brengen en dat sportkantines (maar ook de andere horeca) gesloten zijn. Kortom we hebben geen zaal ter beschikking en dus kan de ALV helaas niet doorgaan.

We zullen wanneer er uitzicht is op betere tijden, opnieuw een datum voor de ALV plannen en de leden opnieuw uit nodigen.

 

Hoop Op Geluk.