Een bijzonderjaar (05-09-2020)

We hebben het ledenaantal van 3000 overschreden! Dat was voor het laatst het geval in de jaren ’70. Na de jaren ’70 is het ledenaantal vooral als gevolg van de toenemende welvaart en de daarmee gepaard gaande verbreding van de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding gedaald tot het dieptepunt in van ca. 1400 leden begin deze eeuw.

Een geweldige mijlpaal in een jaar dat door de Covid-19 crisis wereldwijd als heel bijzonder mag worden beschouwd. Kennelijk nam de hoeveelheid vrije tijd enorm toe doordat vooral groeps- en teamsporten ineens niet meer konden en mensen op zoek zijn gegaan naar alternatieven.

“Vissen staat weer op de kalender” om er zomaar eens een uitspraak van te maken.

De combinatie mooi voorjaars weer en het wel mogen vissen, daar gaven vele nieuwe leden dus de voorkeur aan.

Wat geweldig om te zien dat zo vele nieuwe leden de weg naar Hoop Op Geluk hebben gevonden. Oude hengels werden weer uit het vet gehaald of direct vervangen door nieuw materiaal. Op onze verkoopadressen moesten de schappen regelmatig worden aangevuld.

Ondanks Covid-19, hebben velen leden vele uren visplezier mogen beleven dit jaar; wat een uitkomst!

Vissen? Natuurlijk!