27 Juli proefvisserij op de arkervaart (25-07-2020)

27 juli vindt er een proefvisserij op de Arkervaart plaats.

Periodiek moet in het lader van de Kader Richtlijn Water de Ecologische toestand van een zogenaamd waterlichaam bepaald worden.
De Arkervaart is zo’n waterlichaam en moet dus periodiek onderzocht worden.
Onderdeel daaarvan is het bemonsteren van de visstand. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft daartoe een opdracht verstrekt aan het adviesbureau ATKB.
Wij hebben als visrechthebbende toestemming gegeven voor deze visstand bemonstering. De afvissing daarvoor zal op maandag 27 juli plaatst vinden. Er zal die dag op verschillende plasten in de Arkervaart gevist worden met een zegen en met electrovisserij.  Alle gevangen vis wordt na tellen en meten weer teruggezet in de Arkervaart.