Hoe eigenwijs kun je zijn?? (04-07-2020)

Een Vispas betekent nog niet dat je zomaar op het terrein van anderen mag komen!

Er lijkt een soort misverstand over de rechten die je hebt als je een Vispas hebt. Er zijn mensen onder ons die denken dat je dan ook gewoon zonder vooraf toestemming te vragen, bij iedereen het weiland of zelfs de tuin in mag lopen om te gaan vissen. Ja, er zijn zelfs mensen die gewoon hun tentjes opzetten in weilanden zonder daarvoor toestemming te hebben van de eigenaar of gebruiker van dat land. Mensen, de Vispas geeft je alleen het recht om te vissen in de wateren die er onder vallen. Als je dat vissen doet vanaf een oever dan geldt dat dit mag mits dit openbare terrein is. Is het geen openbaar terrein (denk aan bijvoorbeeld een weiland, tuin, bedrijfsterrein, met hekken afgezet terrein, o.i.d.) dan mag je dat terrein alleen betreden als je kunt aantonen dat je daar vooraf van de eigenaar/gebruiker toestemming hebt gekregen. Diverse van onze weidelijke vissers doen dat ook altijd netjes en hebben een lijstje met perceelsnummers en handtekeningen van de eigenaren/gebruikers in hun bezit. Dat lang niet iedereen hier netjes mee om gaat blijkt wel weer!

Zo hadden we recent een gevalletje van een paar karpervissers die hun tentjes in het weiland bij het radiobaken aan het Nekkeveld hadden opgezet om in de Wiel te vissen. De lokale vee-oppasser (dat zijn mensen die in opdracht en namens de verder weg wonende eigenaren het wel en wee van het vee en landerijen in de polder in de gaten houden) zag dit en ging hen vertellen dat dit niet zomaar mocht zonder toestemming van de eigenaar. Daar waren die karpervissers natuurlijk niet van gediend en ze gaven de man een behoorlijk grote mond en bleven gewoon doen waar ze mee bezig waren. Natuurlijk heeft die vee-oppasser het er niet bij laten zitten en navraag bij de eigenaar van de grond gedaan. Dat leverde op dat deze inderdaad nog nooit iemand een schriftelijke toestemming had gegeven om op zijn grond te mogen lopen/verblijven om te vissen. Ondertussen was de polder coördinator van Natuurbeheer al ingeschakeld en die heeft weer met Handhaving overlegd. Gevolg is dat er nu in de toekomst zonder verder waarschuwing bij welke overtreding dan ook, gewoon direct proces-verbaal zal worden opgemaakt. Ook worden alle landeigenaren met een Natuurcontract er nu door Natuurbeheersorganisatie op gewezen dat dit contract het toelaten van derden op hun land niet toe staat, anders dan voor agrarische werkzaamheden. Kijk, dat hebben die paar sukkels met hun grote bek dan toch mooi voor elkaar gekregen!

Weet je toevallig wie dat waren, dan hoort het bestuur dat graag! Want hun manier van handelen is niet alleen brutaal en onbeschoft geweest en daardoor absolute anti-reclame voor de sportvisserij, maar ook in strijd met de regels van de Vispas!