Verslag van de vergadering witviscompetitie
13 november 2019 in “de Visburg”.

 

Aanwezig 13 leden.

Commissie: Hans Kraak.
Namens het bestuur waren aanwezig: secretaris Gert van Beek,
2e secretaris Rien van Dasselaar en barcommissaris Henk Stob.
Op verzoek van de witviscommissie zit de 2e secretaris de vergadering voor. 1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Een aantal spelregels om de vergadering soepel en geordend te laten verlopen;
-Het competitiereglement wordt per hoofdstuk doorlopen;
-Waar een besluit nodig is wordt er gestemd;
-Het uiteindelijke verslag met de door de vergadering besloten reglementswijzigingen wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd, zij zullen deze wijzigingen daarbij toetsen aan het verenigingsbeleid.
-Mits nodig pauze invoegen. 2- Ingekomen stukken en mededelingen bestuur.
-ingekomen stukken;
Frits Coert:
1) Wijziging van het competitie-regelement artikel 5 punt o. “imitatie aas is verboden”  Voorstel, imitatie aas toestaan.
2) Indien mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers, extra vrije plekken tussen vak A en vak B zodat beide vakken kopplekken hebben.

Verder geen ingekomen stukken.

3- Puntsgewijs doorlopen competitie regelement.
Punt 5o. na stemming wordt het verbod op imitatie aas geschrapt.
Het voeren en / of vissen met verse de vase en gekleurde maden en imitatie aas is verboden;

Extra vrije plekken wordt verworpen omdat dit bij veel deelnemers teveel problemen geeft.

4- Rondvraag.
-Rinus van `t Hazeveld: hoe is het nu met de afvallers incl. gewichten? Antw: er is iemand bezig om een werkbaar exel sheet te maken die zowel de afvallers en de bijbehorende gewichten in mindering te brengen. Afwachten dus tot dat klaar is en getest.

5- Sluiting.
-de voorzitter bedankt allen voor de inbreng, nodigt allen uit voor een drankje en wenst allen wel thuis.