Update Onderzoek Zuidelijke Randmeren in beeld én geluid.

update-onderzoek-zuidelijke-randmeren-in-beeld-en-geluid_306x306_100844.png

In oktober is gestart met het tweede –van het in totaal vier jaar durende- onderzoek door sport- en beroepsvisserij om inzicht te krijgen in de visstand op de Zuidelijke Randmeren. Op verschillende plekken is met sleepnetten (de zogenaamde zegen) op o.a. brasem en blankvoorn gevist. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden is er een korte video gemaakt van het onderzoek tot nu toe. Ook heeft het radioprogramma Vroege Vogels een item gemaakt over een belangrijke deelvraag van het onderzoek; ‘wat is het migratiegedrag van de brasem?’

Migratie van brasem.

Om het migratiegedrag van de brasem in kaart te brengen zijn in oktober 30 brasems op de Zuidelijke Randmeren (Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw) uitgerust met een zender. Door een netwerk van ontvangers ontstaat langzaam maar zeker een beeld van het migratiepatroon van deze vissoort. Naast de 30 gezenderde brasems op de Zuidelijke Randmeren zijn in totaal ook bij 100 brasems uit het Markermeer en IJsselmeer een zender ingebracht. In het najaar van 2020 zullen wederom 30 brasems op de Zuidelijke Randmeren van een zender worden voorzien.
De zenders hebben een levensduur van ruim drie jaar. Deze periode is lang genoeg om migratie naar paai-, zomer- en wintergebieden meerdere malen te volgen. In totaal staan er nu tientallen ontvangers rondom het IJsselmeergebied. Ook vissoorten die via andere onderzoeksprogramma’s worden gevolgd kunnen door de ontvangers worden geregistreerd. In het gebied zwemt nu gezenderde paling, karper, winde, zeeforel, brasem en houting. Het zijn vissoorten waarover nog veel vragen leven, zoals habitatgebruik en migratiepatronen in Nederland.

 

Bron: Sportvisserij Nederland.