Afgelopen woensdagochtend kregen we het trieste bericht dat ons oud bestuurslid en erelid Rien Buitink is overleden.

Rien was al enige tijd ziek en het was duidelijk dat hij daarvan niet zou herstellen, toch komt zijn overlijden voor ons nog als een onverwachte schok.
Rien was in meerdere opzichten een maatschappelijk zeer betrokken mens en een fanatiek en begenadigd sportvisser. Rien is ruim 20 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging en in heeft daarbij naast vele andere taken, de taken van secretaris, havenmeester van onze botenhaven en als visstandsbeheerder vervuld. Ook nadat hij afgetreden was als bestuurslid was Rien nooit te beroerd om een handje te helpen bij de vereniging, daarbij maakte het hem niet uit of het om onderhoudswerk, schoonmaak of de bar ging. Voor velen van ons zal hij ooit van achter de bar een drankje ingeschonken hebben of in de keuken iets te eten hebben bereidt. Nooit was hij te beroerd om even tijd voor je te maken en je van advies te dienen als het ging om lastige zaken.
 
Velen van ons kennen hem als wedstrijdvisser waarbij hij zeer behendig was met de vaste stok en de matchhengel. Bijzonder graag ging hij tussendoor op pad om de snoek en snoekbaars te belagen.
Dat zijn ziekte hem het plezier van het sportvissen benam, viel hem bijzonder zwaar.
Naast sportvisserij was ook motorrijden een grote passie van hem en was hij actief bij de Stichting Stimon bij het organiseren van motorritten en andere activiteiten. Ook was hij jaren als huismeester betrokken bij een tehuis voor kinderen met een beperking.
Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en inzet bleef niet onopgemerkt. In 2010 werd hij daarvoor benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn grote verdienste aan onze vereniging is hij na zijn aftreden als bestuurslid, in 2012 door de ledenvergadering als erelid benoemd.

Een sportvisser met een groot hart voor de sport en onze vereniging heeft ons verlaten.
Wij zullen onze goede vriend zeer missen!